Veel inspiratie en nieuwe inzichten op stakeholderconferentie RES

‘Waar was u toen u het verschil kon maken?’ Met deze vraag zette René Windhouwer, bestuurlijk trekker Energieprogramma/RES Regio Foodvalley, op 9 november 2022 de toon voor een succesvolle stakeholderconferentie.

Tijdens de stakeholderconferentie stonden de 85 deelnemers stil bij de voortgang van de energietransitie in Regio Foodvalley. Plaats van handeling was de (werk)vloer bij duurzame tapijtfabriek Interface in Scherpenzeel.

Uit de inleidingen van meer dan 15 sprekers, en de intensieve discussie met de aanwezigen, kwam een duidelijke boodschap naar voren: voor een succesvolle energietransitie is samenwerking de sleutel. Samenwerking tussen inwoners, overheid, ondernemers en netbeheerders. Samenwerking waarbij ruimte is voor initiatieven die ‘bottom up’ worden ontwikkeld en voor initiatieven die ‘top down’ worden geïnitieerd. Door meer coöperatieve samenwerking - samenwerken voor een gezamenlijk doel - ontstaat ruimte voor slimme, lokale oplossingen. Want als de energiecrisis een ding duidelijk maakt, is dat niemand de problemen alleen kan oplossen. Diverse deelnemers benoemden het belang van meer creativiteit, gebiedsgerichte initiatieven en het aannemen van een lerende houding: zowel in onze regio als buiten onze regio zijn er veel inspirerende projecten waarvan de resultaten en de geleerde lessen bijdragen aan het zetten van nieuwe stappen in Regio Foodvalley.

In het voorjaar van 2023 is een nieuwe stakeholderconferentie gepland.

Van de stakeholdersconferentie is een getekende samenvatting (jpg, 2 MB) gemaakt.