Bord met een wegafsluiting.

Verkeersdesk Regio Foodvalley

Wat zou het mooi en handig zijn als we alle landelijke, regionale en lokale verkeersinformatie op één plek beschikbaar hebben. Informatie over de groei van het verkeer (het aantal auto’s en fietsen), het sluipverkeer, verkeersborden of reistijden. Het zou ons kunnen helpen om de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Regio Foodvalley te waarborgen. Tijdelijk (als ergens een weg wordt opengebroken), maar ook voor de lange termijn, als we met elkaar keuzes moeten maken voor een nóg betere bereikbaarheid van onze Regio Foodvalley.

Een slimme tool voor verkeer en veiligheid

“We staken daarom als acht regiogemeenten de koppen bij elkaar en hebben de ‘Verkeersdesk Regio Foodvalley’ ontwikkeld”, vertelt Rick de Jongh, programmamanager Mobiliteit van Regio Foodvalley. “Eén digitale plek die alle landelijke, regionale en lokale verkeersinformatie verwerkt tot kaarten, feiten en cijfers en die ons snel van de actuele informatie voorziet. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de eerste fase van de Verkeersdesk Regio Foodvalley. De komende periode wordt de desk verder uitgebreid.”

Verkeersdesk

In Regio Foodvalley werken de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en Rijkswaterstaat goed samen om Regio Foodvalley optimaal bereikbaar te houden. Nu en in de toekomst. “Samenwerking is belangrijk, want er zijn veel opgaven die om een regionale aanpak vragen. Denk bijvoorbeeld aan de verstedelijkingsopgave (we bouwen 40.000 nieuwe woningen, maar hoe zorgen we dat die optimaal bereikbaar zijn?), de klimaatadaptatie (hoe gaan we om met teveel of te weinig water?), stikstofuitstoot en -neerslag (wat betekent dit voor het verkeer en moeten we de mobiliteit anders gaan organiseren?).
Eén ding is duidelijk: we moeten zoeken naar slimmere en duurzamere oplossingen. Inwoners, werknemers en werkgevers moeten zich slimmer en minder gaan verplaatsen zodat minder ruimte nodig is en dat milieu en onze woon- en leefomgeving minder worden belast.” Daarom wordt de zogenoemde Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley geactualiseerd. “In deze agenda staan maatregelen en oplossingen om de doelen te bereiken. De Verkeersdesk Regio Foodvalley helpt - met actuele verkeersfeiten en -cijfers - om straks de juiste keuzes te kunnen maken”, aldus Rick de Jongh.