Verkiezingsdebat Regio Foodvalley, LTO Gelderse Vallei, AJK en PJGU

Regio Foodvalley, LTO Noord Gelderse Vallei, het AJK (Agrarisch Jongeren Kontakt) en de PJGU (Plattelandsjongeren Gelderland Utrecht) organiseren op woensdag 1 maart 2023 - met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 - een verkiezingsdebat. Aan dit debat nemen verschillende politieke partijen uit Gelderland en Utrecht deel. Het debat, met de titel: ‘Regie voor de regio & Perspectief voor het platteland’, wordt gehouden in de grote veilingzaal van Bloemenveiling Plantion in Ede. Inloop vanaf 19.00 uur; het debat begint om 20.00 uur.

Op woensdag 15 maart 2023 worden verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten gehouden. Inwoners van de Gelderse Vallei kiezen dan de nieuwe provinciebesturen van Gelderland en Utrecht. Provincies zijn een belangrijke overheidslaag, bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van de ruimte en - actueler dan ooit - de uitvoering van het stikstofbeleid van het kabinet.

Verkiezingsdebat

Regio Foodvalley, LTO Noord Gelderse Vallei, het AJK en de PJGU organiseren samen één verkiezingsdebat omdat de agrarische sector én Regio Foodvalley voor grote uitdagingen staan:

  • de landbouwtransitie – waarbij we samen een regionaal perspectief voor het landelijk gebied maken: ónze aanpak voor een toekomstbestendig landelijk gebied mét perspectief voor de agrarische sector;
  • de stikstofproblematiek – waarbij wij ónze kennis willen inzetten voor innovatieve oplossingen;
  • de woningbouwopgave – de bouw van 40.000 nieuwe woningen tot 2040 die wij per definitie níet in natuur, landschap en weilanden bouwen, maar ín steden en dorpen en bíj OV-knooppunten.

Verschillende provinciale politieke partijen gaan - onder leiding van Aart van Cooten - aan de hand van een aantal stellingen met elkaar in debat. 

Aanmelden

Wie bij het verkiezingsdebat aanwezig wil zijn, wordt gevraagd zich - vanwege het maximale aantal zitplaatsen - aan te melden via het online aanmeldformulier.