Op de foto een deel van een woonwijk in aanbouw en een ander deel van de woonwijk is klaar en bewoonbaar.

Woondeal in de maak voor Regio Foodvalley

Regio Foodvalley maakt in 2023 - samen met de provincies Gelderland en Utrecht én het Rijk - afspraken over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot 2030. Naar verwachting zetten de partijen in maart 2023 hun handtekening onder de Woondeal Regio Foodvalley.

Het kabinet heeft de ambitie tot 2030 900.000 nieuwe woningen te bouwen, waarvan tweederde in het betaalbare segment. Om deze ambitie uit te kunnen voeren, hebben het Rijk en de provincies bestuurlijke afspraken gemaakt. Provincies krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken zoals over het meer reguleren van het woonbeleid en het meer sturen op woningbouwaantallen, betaalbaarheid van woningen, plancapaciteit (hoeveel nieuwe woningen staan er bij gemeenten op de planning?) en de bijdrage van woningcorporaties.

Woondeal Regio Foodvalley

De afspraken die provincies met regio’s maken, worden vastgelegd in een zogenoemde woondeal. Op dit moment wordt gewerkt aan de Woondeal Regio Foodvalley. In de Woondeal Regio Foodvalley gaat het onder andere over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot 2030. Dit aantal komt niet uit de lucht vallen, maar staat ook in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley waarover recent - samen met het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en wee regio’s - afspraken zijn gemaakt.

Het is de bedoeling dat de Woondeal Regio Foodvalley in januari ter kennisneming naar de raden van de regiogemeenten kan worden gestuurd.