2. Ruimte voor groei

Ondernemers hebben ruimte nodig om te groeien. Vaak kan er in overleg met de eigen gemeente een passende oplossing gevonden worden, daar waar dat lokaal niet lukt kun je bij de regionale Ondernemersdesk aankloppen. Wij bekijken samen met jou welke wensen je hebt, waar er ruimte beschikbaar is en brengen je in contact met de juiste mensen zodat jij kunt groeien. 

Lokale bedrijfscontactfunctionarissen zijn er voor jou

Elke gemeente in de Regio Foodvalley heeft een eigen persoon en/of loket voor vragen van ondernemers. Voor veel praktische zaken kan je bij hen terecht, zoals bestemmingsplannen en vergunningen, verkeer en vervoer, parkeren, etc. Komt u er niet uit of heeft u een vraag die het lokaal niveau overstijgt? Dan kunt u bij de regionale ondernemersdesk terecht via onderstaande contactgegevens. 
De contactgegevens van de lokale bedrijfscontactfunctionarissen zijn: 

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Toekomstbestendige bedrijventerreinen (werklocaties) die meekunnen met de tijd én waarde toevoegen zijn essentieel in de regio. In het RPW maken de regiogemeenten met elkaar (en met de provincies Gelderland en Utrecht) bindende afspraken over de te ontwikkelen bedrijventerreinen. Het doel van het RPW is om voldoende aanbod met goede kwaliteit van bedrijventerreinen te hebben en te realiseren in de regio. Maar ook met voldoende flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op de vraag van bedrijven. Meer informatie vind je op de projectpagina van het Regionaal Programma Werklocaties.

Monitor bedrijventerreinen 

De monitor bedrijventerreinen geeft inzicht in de behoefte en uitgifte van bedrijventerreinen in de regio. Deze bevat onder andere informatie over de uitgifte per bedrijventerrein, herkomst van bedrijven, sectoren waarin ze actief zijn en over de gemiddelde kavelomvang. Zo geeft de monitor een onderbouwd kwantitatief en kwalitatief inzicht in de recente uitgifte n het kader van duurzame verstedelijking en toekomstbestendige bedrijventerreinen geeft de monitor ook inzicht in plannen voor versterking van bedrijventerreinen (door o.a. revitalisering en herstructurering) en hebben we de monitor verbreed met voorbeelden van verduurzaming op bedrijventerreinen in de regio.

Verstedelijkingsstrategie

De ruimtelijke druk op de regio is groot. De Ondernemersdesk lobbyt voor voldoende werklocaties in onze regio, en een goede afstemming met de andere ambities in de regio, waaronder 40.000 nieuwe woningen, het opwekken van duurzame energie en voldoende ruimte voor mobiliteit en recreatie. Meer informatie via de projectpagina van de Verstedelijksstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.