3. Samenwerking & innovatie

Ben je op zoek naar collega-ondernemers om jouw product een stap verder te brengen, of zoek je kennis van onderwijsinstellingen die jou verder kunnen helpen? Bij de Ondernemersdesk kennen wij de regio, ondernemers en het onderwijs en zijn we in staat jou te verbinden met relevante partijen op jouw terrein. 

Living lab Regio Foodvalley Circulair 

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley werken in zogenaamde ‘living labs’ samen aan circulair ondernemen. Onder de noemer ‘Regio Foodvalley Circulair’ wordt in verschillende werkplaatsen gewerkt aan praktische innovaties en netwerkvorming op het vlak van o.a. Bouw, Voedselverspilling, Industrie en Waterstof. Dit living lab staat open voor alle ondernemers, meer informatie vind je op website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

NEON: foodnetwerk voor en door ondernemers  

NEON is een netwerk voor en door ondernemers in de foodsector. Het netwerk komt regelmatig samen, wisselt kennis en ervaringen uit en stimuleert samenwerking en innovatie in de breedste zin van het woord: van bakkers tot pluimveehouders en van kennisinstituten tot transporteurs. Meer informatie vind je op website van NEON Food.

ZomerOndernemer 2022 

Sinds een aantal jaar kent de regio Foodvalley het project Zomerondernemer. Het doel is het toeleiden en begeleiden van jongeren, in de leeftijd van 15-22 jaar, die een goed idee willen omzetten in een kansrijk bedrijf. Focus ligt op het aanleren van vaardigheden voor het ondernemerschap, relevante vervolgstappen zoals studie, en verkennen of het ondernemerschap bij hen past. Je kan je nu al aanmelden voor Zomerondernemer 2022 via de website van Zomerondernemer.

Experttafels 

Experttafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten om in contact te komen met branchegenoten in de maakindustrie. De thema’s variëren van procesoptimalisatie in de maakindustrie tot inzet van data voor het creëren van nieuwe verdienmodellen. Bij de experttafels wordt gezocht naar thema’s waar veel ondernemers baat bij hebben. De experttafels worden georganiseerd doorRCT Gelderland, meer informatie vind je op de website RCT Gelderland.