5. Corona

De coronamaatregelen hebben de afgelopen twee jaar diepe sporen nagelaten bij ondernemers. Veel steunmaatregelen zijn in het najaar van 2021 vervallen, en we zien dat ondernemers niet altijd goed weten waar ze nu terecht kunnen voor steunmaatregelen en voor hulp bij hun (geld)zorgen. In samenwerking met de gemeentelijke ondernemersloketten heeft de Ondernemersdesk Regio Foodvalley daarom een overzicht gemaakt van alle relevante steunmaatregelen die beschikbaar zijn, de belangrijkste voorwaarden en waar je deze kan aanvragen. Zo proberen we alle ondernemers in de regio zo goed mogelijk te ondersteunen naar herstel. 

Tegelijkertijd weten we dat niet elke ondernemer geholpen is met deze maatregelen, en dat er ondernemers zijn die geldzorgen hebben. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met de Ondernemersdesk Regio Foodvalley of met uw gemeentelijke ondernemersloket. Dan kunnen we samen kijken naar uw situatie en eventuele oplossingen. 

Hieronder zijn de meest relevante maatregelen weergegeven in vier categorieën:

 1. Coronasteunpakket van de Rijksoverheid 
 2. Regionale en lokale regelingen 
 3. Overige initiatieven 
 4. Terugbetaling coronasteun en belastingen

1. Coronasteunpakket Rijksoverheid

 • Time Out Arrangement (TOA): ondernemers die in zwaar weer verkeren kunnen deze regeling gebruiken om afspraken te maken met schuldeisers. Doel is om de ondernemers daartoe voldoende tijd te geven en onnodige faillissementen te voorkomen. Meer informatie op de pagina financiele regelingen TOA van Rijksoverheid.
 • Voor zelfstandig ondernemers was er tot 1 oktober 2021 de TOZO-regeling. Deze is vervallen en zelfstandigen kunnen bij geldzorgen nu aanspraak maken op de BBZ: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. De BBZ is breder van opzet en biedt naast inkomensondersteuning ook hulp bij o.a. schulden, levensvatbaarheid van de onderneming en heroriëntatie. Als ondernemer kan je snel checken of je hiervoor in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl/. U kunt de BBZ aanvragen via uw eigen gemeente, en hierbij zal niet langer een vermogenstoets worden uitgevoerd. 
 • Specifieke ondersteuningsmaatregelen voor sectoren cultuur, evenementen, reisbranche en sport zijn afzonderlijk te bekijken via de website van de Rijksoverheid

2. Regionale of lokale regelingen in Regio Foodvalley

Binnen de regio heeft elke gemeente vaak eigen ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, aanvullend op het pakket van het Rijk. Kijk op de website van jouw gemeente voor de precieze mogelijkheden, de meest voorkomende en relevante regelingen zijn: 

 • Opschorten van precariobetalingen (o.a. horeca) en/of reclamebelasting 
 • Ruimere mogelijkheden voor terrassen en terrasoverkappingen
 • Inzet van minimaregelingen en hulp bij schulden. Veel van deze regelingen zijn ook voor ondernemers beschikbaar en bieden inkomens- en/of administratieve ondersteuning 
 • Inzet van minimaregelingen en hulp bij schulden 
 • Inzet van specifieke middelen voor activiteiten na corona, zoals het coronaherstelfonds van de gemeente Veenendaal
 • Regionaal MobiliteitsTeam Regio Foodvalley (RMT). Het RMT ondersteunt ondernemers door personeel van werk naar werk te begeleiden, en zelfstandigen te begeleiden naar een andere baan. Meer informatie op Regionaal mobiliteitsteam

3. Overige regelingen en instrumenten

 • KvK Zwaar Weer. Ook de Kamer van Koophandel ondersteunt ondernemers die door corona in zwaar weer terecht zijn gekomen. Op hun website staat een handige routewijzer die je (anoniem) kan gebruiken om inzicht te krijgen in jouw situatie en te zien welke stappen je het beste kan zetten met jouw bedrijf. Meer informatie staat op deze pagina op de website van Kamer van Koophandel
 • De toekomstcheck van VNO-NCW, MKB Nederland en de KvK helpt je bij het in beeld brengen van jouw financiele positie en schetst scenario’s voor de komende 12 maanden. De check is kosteloos en vind je op www.ondernemen.nl/toekomstcheck
 • Gratis adviesgesprek van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona, zie www.imk.nl/herorientatiegesprek/#de-regeling
 • Begeleiding van ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Zie Home - Over Rood
 • Uitstel van heffing Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het kabinet heeft met energiemaatschappijen afgesproken dat ondernemers uitstel kunnen krijgen van deze heffing. Dit is echter geen verplichting voor energiemaatschappijen en hoewel de meeste energiemaatschappijen hebben toegezegd om mee te doen, is dit een afspraak die een ondernemer zelf moet maken met zijn/haar leverancier 

4. Terugbetaling coronasteunmaatregelen 2020-2021 en uitgestelde belastingbetaling 

en groot deel van het 1e coronasteunpakket is in september 2021 afgesloten, en ondernemers moeten aantonen of zij de verkregen middelen ook inderdaad nodig hebben gehad voor hun bedrijfsvoering. Het kan goed zijn dat u een deel van de steunmaatregelen terug moet betalen. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vind je handige informatie over terugbetalingen: https://ondernemersplein.kvk.nl/coronasteun-terugbetalen/

Het kabinet heeft ook besloten het belastinguitstel voor ondernemers te verlengen tot en met 31 maart 2022. Dit geldt voor betalingen die onder het coronabesluit vallen. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 begint de belastingdienst met het innen van de uitgestelde belastingen die eerder zijn toegekend aan ondernemers. Ondernemers hebben in totaal 6 jaar de tijd om deze te voldoen, de belastingdienst doet aan elke ondernemer een voorstel om dit via een vast bedrag per maand af te lossen. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om alsnog uitstel van belastingbetaling aan te vragen, en ondernemers kunnen ook versneld aflossen.