Organisatie Regio Foodvalley

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers

Het doel van Regio Foodvalley is om door versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving de Europese topregio op het gebied van agrifood te worden en te blijven. Om dat doel te bereiken werken de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio.

Er zijn twee besturen binnen Regio Foodvalley. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 6,07 MB)(GR) nemen de acht aangesloten gemeenten samen besluiten. Dit wordt ook wel de intergemeentelijke samenwerking genoemd. Daarnaast worden binnen de Triple Helix gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd die elkaar versterken. Deze projecten zijn opgenomen in de strategische agenda en de intergemeentelijke werkprogramma’s.

Een overzicht van de organisatie en de betrokken personen zijn opgenomen in een informatieboekje (pdf, 859 KB).