Organisatie Regio Foodvalley

Het doel van Regio Foodvalley is om door versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving de Europese topregio op het gebied van agrifood te worden en te blijven. Om dat doel te bereiken werken de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen samen met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio.

Er zijn twee besturen binnen Regio Foodvalley. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 6,07 MB)(GR) nemen de acht aangesloten gemeenten samen besluiten. Dit wordt ook wel de intergemeentelijke samenwerking genoemd. Daarnaast worden binnen de Triple Helix gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd die elkaar versterken. Deze projecten zijn opgenomen in de strategische agenda en de intergemeentelijke werkprogramma’s.

Een overzicht van de organisatie en de betrokken personen zijn opgenomen in een te downloaden informatieboekje (versie november 2019) (pdf, 825 KB).

Documenten om te downloaden

Regio Foodvalley Jaarstukken 2018 (pdf, 1,36 MB)

Regio Foodvalley & Triple Helix Begroting 2020-2023 (pdf, 1,21 MB)

Regio Foodvalley & Triple Helix Ontwerpbegroting 2021-2024 (pdf, 1,12 MB)

Regio Foodvalley Kaderbrief 2021-2024 (pdf, 1,14 MB)

Regio Foodvalley Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 (pdf, 2,76 MB)