Organisatie Regio Foodvalley

Het doel van Regio Foodvalley is om de Europese topregio op het gebied van agrifood te zijn en te blijven, door versteking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Om dat doel te bereiken werken acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen), twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio samen.

Er zijn twee besturen binnen Regio Foodvalley. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) nemen de acht aangesloten gemeenten samen besluiten. Dit wordt ook wel de intergemeentelijke samenwerking genoemd. Daarnaast worden binnen de Triple Helix gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd, die elkaar versterken. Deze projecten zijn opgenomen in de strategische agenda en de intergemeentelijke werkprogramma’s.

Een overzicht van de organisatie en de betrokken personen zijn opgenomen in een informatieboekje. Het informatieboekje kunt u downloaden via deze link (750 KB).