Foodvalley

Foodvalley | Shaping the Future of Food

Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem kenmerkt zich door de vele innovatieve agrifood en foodgerelateerde oplossingen van wereldformaat en door de samenwerking van vele innovatieve bedrijven, van startups tot en met multinationals en kennisinstellingen binnen en buiten Nederland die deel uitmaken van Foodvalley. Foodvalley biedt een platform met een (inter)nationaal bedrijvennetwerk om innovatie te versnellen. Foodvalley trekt potentiële partners en investeerders aan en stimuleert de economie in de regio én ver daarbuiten.

Ambitie

Foodvalley levert een significante bijdrage aan de oplossing van mondiale vraagstukken op het gebied van food. Het doel is om te komen tot innovatieve oplossingen voor gezonde voeding en duurzame productie, waarbij natuurlijke hulpbronnen optimaal worden benut en de voedselzekerheid toeneemt. Shaping the Future of Food

Bezoek de website van Foodvalley

Foodvalley wordt gedragen door Foodvalley NL en Regio Foodvalley

Foodvalley NL

Foodvalley NL bevordert (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de agrifoodsector wereldwijd. Verbinden en kennis delen zijn de kernwoorden.

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.