Privacy statement

We investeren als Regio Foodvalley veel geld in elektronische dienstverlening. Natuurlijk willen we weten of we dat goed doen en waar we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarvoor zijn cijfermateriaal en analyse van die cijfers nodig. We moeten als overheid transparant zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website. De regio Foodvalley maakt daarbij gebruik van Google Analytics en zogenaamde `cookies`. Cookies zijn kleine tekstbestanden met statistische gegevens over het bezoek vaan onze website.

Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek individu. Het gaat slechts om anonieme getallen en procenten. Wat wij willen weten is: hoeveel mensen bezoeken de website; hoeveel procent keert regelmatig terug; hoeveel bezoekers komen er uit de regio zelf; hoe lang blijven bezoekers op onze website; werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Contact met Regio Foodvalley

Net als andere instanties hecht ook Regio Foodvalley waarde aan de bescherming van uw privacy. In tegenstelling tot een informatief bezoek aan onze website zijn vragen en berichten aan Regio Foodvalley niet anoniem. Kiest u voor contact met Regio Foodvalley met (aan)vragen of meldingen, dan registreren wij deze. Dat is noodzakelijk voor de tussentijdse bewaking van de voortgang, de uiteindelijke afhandeling en de archivering. Voor alle duidelijkheid: in sommige gevallen registeren wij uw berichten in méér dan één (elektronisch) systeem. Enkele elektronische systemen zijn ondergebracht bij externe (commerciële) bedrijven. Met deze externe partners maakt Regio Foodvalley uiteraard afspraken in de contracten om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te beschermen.

Regio Foodvalley en de door de Regio Foodvalley gekozen externe partners geven of verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het privacybeleid op de website van Regio Foodvalley kunt u contact met ons opnemen.

Meer algemene informatie over bescherming van persoonsgegevens, wetgeving en privacy leest u op de volgende websites: