Privacy statement

We investeren als regio Foodvalley (veel) geld in elektronische dienstverlening. Natuurlijk willen we weten of we dat goed doen en waar we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarvoor is cijfermateriaal en analyse van die cijfers nodig. We moeten als overheid 'transparant' zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website. De regio Foodvalley maakt daarbij gebruik van Google Analytics en zogenaamde `cookies`. Cookies zijn kleine tekstbestanden met statistische gegevens over het bezoek van onze website.

Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek individu. Het gaat slechts om anonieme getallen en procenten. Wat wij willen weten is: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er al dan niet uit Regio zelf, hoelang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Contact met de regio Foodvalley
Net als andere instanties hecht ook de regio Foodvalley - vanzelfsprekend - waarde aan de bescherming van uw privacy. In tegenstelling tot een informatief bezoek aan onze website zijn vragen en berichten aan de regio niet anoniem. Kiest u voor contact met de regio Foodvalley met (aan)vragen of meldingen, dan registreren wij deze. Dat is noodzakelijk voor de tussentijdse bewaking van de voortgang, de uiteindelijke afhandeling en de archivering. Voor alle duidelijkheid: in sommige gevallen registeren wij uw berichten in méér dan één (elektronisch) systeem. Enkele elektronische systemen zijn daarbij ondergebracht bij externe (commerciële) bedrijven. Met deze externe partners maakt de regio Foodvalley - uiteraard - afspraken in de contracten om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te beschermen.
Uw persoonlijke gegevens geeft of verkoopt de regio Foodvalley en de door de regio Foodvalley gekozen externe partners nooit aan derden.

Meer informatie
Voor meer informatie over het privacybeleid op de website van de regio Foodvalley kunt u contact met ons opnemen.

Meer algemene informatie over bescherming van persoonsgegevens, wetgeving en privacy leest u op de volgende websites: