Raden

Raadsinformatiebijeenkomst

Regio Foodvalley organiseert ongeveer twee keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst voor alle raadsleden van de regiogemeenten. Via de raadsgriffiers ontvangen de raadsleden de uitnodiging.  

Regiotoer

Jaarlijks wordt er een Regiotoer Regio Foodvalley georganiseerd voor raads- en collegeleden.
U vindt meer informatie via www.regiotour.nl.

Regiocommissie

De Regiocommissie bestaat uit twee raadsleden per gemeente. De Regiocommissie bespreekt regionale beleidsstukken en vormt een gezamenlijke reactie voor de behandeling in de raden. De Regiocommissie heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar een adviserende rol naar de raden en het regiobestuur. De regiocommissieleden zijn de ambassadeurs voor de regio.