Samenwerking bestuur

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen zorgen wij voor een optimaal en aantrekkelijk vestigingsklimaat om te ondernemen, te wonen, te werken en te studeren.

Wie is wie?

Bestuur Regio Foodvalley

Triple Helix bestuur

Overheid

Onderwijs en onderzoek

Ondernemers