Samenwerking bestuur

Er zijn twee besturen binnen Regio Foodvalley. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 6,07 MB) nemen de acht aangesloten gemeenten samen besluiten. Dit wordt ook wel de intergemeentelijke samenwerking genoemd. Daarnaast worden binnen de Economic Board gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd die elkaar versterken. Deze projecten zijn opgenomen in de strategische agenda en de intergemeentelijke werkprogramma’s.

Wie is wie?

Bestuur Regio Foodvalley (regiogemeenten)

Bestuur Economic Board

Overheid

Onderwijs en onderzoek

Ondernemers