Samenwerking bestuur

Er zijn twee besturen binnen Regio Foodvalley. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (pdf, 6 MB) nemen de acht aangesloten gemeenten samen besluiten. Dit wordt ook wel de intergemeentelijke samenwerking genoemd. Daarnaast worden binnen de Economic Board gezamenlijk besluiten genomen door de drie O’s (overheid, onderwijs/onderzoek, ondernemers). Onder beide besturen wordt een groot aantal projecten uitgevoerd die elkaar versterken. Deze projecten zijn opgenomen in de strategische agenda en de intergemeentelijke werkprogramma’s.

Wie is wie?

Bestuur Regio Foodvalley (regiogemeenten)

Voorzitter Regio Foodvalley

Ede

Plaastvervangend voorzitter

Veenendaal

lid Regiobestuur

voorzitter portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit

Barneveld

portretfoto van Maud Hulshof, voorzitter portefeuillehoudersoverleg economie, werkgelegenheid, voedsel en eiwittransitie en energie

lid Regiobestuur

voorzitter portefeuillehouderoverleg economie, werkgelegenheid, voedsel- & eiwittransitie en energie

Wageningen

lid Regiobestuur

coördinerend bestuurder Voedseltransitie

Ede

lid Regiobestuur

Nijkerk

lid Regiobestuur

Renswoude

lid Regiobestuur

Coördinerend bestuurder eiwittransitie

Rhenen

Gerard van Deelen

lid Regiobestuur

Scherpenzeel

Bestuur Economic Board

Overheid

voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Ede

vice - voorzitter Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Veenendaal

lid algemeen bestuur Regio Foodvalley

burgemeester gemeente Nijkerk

Gedeputeerde Utrecht

Gedeputeerde Gelderland

Onderwijs en onderzoek

Voorzitter College van Bestuur COG

voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Directeur/bestuurder RSG Pantarijn

lid van Raad van Bestuur Wageningen University & Research

voorzitter College van Bestuur Aeres Groep

Ondernemers

voorzitter VNO-NCW VeluweVallei

ondernemer in Wageningen

voorzitter FOV

ondernemer in Veenendaal

voorzitter LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei

ondernemer in Nijkerk

MKB Nederland

ondernemer in Nijkerk