Terugblik Informatiebijeenkomst

 

Datum: 20 januari 2021
Locatie: online

‘Kaderbrief 2022-2025 & Ruimtelijke Verkenning in Regio Foodvalley’

Ruim 75 deelnemers hadden zich aangemeld voor de online informatiebijeenkomst ‘Kaderbrief 2022-2025 & Ruimtelijke Verkenning in Regio Foodvalley’ op woensdag 20 januari 2021. Via Teams was de bijeenkomst voor de raadsleden en andere geïnteresseerden te volgen. Hier kunt u de bijeenkomst (nog een keer) terugkijken.

Kijk de plenaire sessie terug

Sprekers

Arjen Droog verzorgde een toelichting op de Kaderbrief 2022 – 2025.

Wethouder Harke Dijksterhuis (gemeente Nijkerk), regionaal portefeuillehouder Wonen en voorzitter van de bestuurlijke voorbereidingsgroep voor de ruimtelijke trajecten, gaf een toelichting op de ruimtelijke trajecten waar Regio Foodvalley bij betrokken is.

In de afgelopen maanden zijn de ruimtelijke opgaven die tot 2050 op Regio Foodvalley afkomen geïnventariseerd. Holmer Doornbos, strateeg en programmamanager Ruimtelijke ontwikkeling gaf een toelichting op de uitkomsten en schetst de vervolgstappen.

Download de presentaties

De presentaties zijn via de onderstaande links te downloaden:

Toelichting op de Kaderbrief 2022 – 2025 (pdf, 5.25 MB)
door Arjen Droog

Toelichting op de Regionale ruimtelijke trajecten (pdf, 3.19 MB)
door Harke Dijksterhuis

Toelichting op de Regionale ruimtelijke opgaven (pdf, 22 MB)
door Holmer Doornbos

Rapport Ruimtelijke verkenning: Behoeften en prognoses voor middellange en lange termijn (pdf, 5.43 MB)
door FABRICations

De deelnemers kregen in de breakout sessies gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast was de mogelijkheid om interactie aan te gaan met collega’s van gemeentes uit de regio. Hieronder vindt u een compilatie van de break-outsessies.

Compilatie breakout-sessies