Foodvalley

Bezoek de website van Foodvalley

Foodvalley wordt gedragen door Foodvalley NL en Regio Foodvalley

Foodvalley NL

Foodvalley NL bevordert (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de agrifoodsector wereldwijd. Verbinden en kennis delen zijn de kernwoorden.

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.