Terugblik informatiebijeenkomst 29 november 2023

Op woensdagavond 29 november organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de regiogemeenten van Regio Foodvalley.  De raadsleden zijn bijpraten over drie onderwerpen:

  • De route naar een nieuwe Strategische Agenda voor Regio Foodvalley. De huidige Strategische Agenda loopt tot en met 2025. Het algemeen bestuur heeft de opdracht aan de Economic Board gegeven om een nieuwe Strategische Agenda op te stellen voor de periode 2026-2030.
  • Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026
    De opzet van de bereikbaarheidsagenda en de grote mobiliteitsuitdagingen om de regio goed bereikbaar te houden werden besproken. De drie programmalijnen met bijbehorende acties en projecten die hieraan bijdragen werden gepresenteerd.
  • Energietransitie
    Regio Foodvalley kan niet zonder energie. Door toenemende netcongestie en onrust op de energiemarkt zijn er (onorthodoxe) maatregelen noodzakelijk om komende jaren woningen te kunnen blijven bouwen, energiearmoede terug te dringen en bestaande bedrijven en woningen te kunnen verduurzamen. Er is een update gegeven over de diverse programma’s, ontwikkelingen en initiatieven op gebied van de regionale energietransitie.

Bekijk hier de presentaties: