Raden

Raadsinformatiebijeenkomst

Regio Foodvalley organiseert ongeveer twee keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst voor alle raadsleden van de regiogemeenten. De raadsleden ontvangen de uitnodiging via de raadsgriffiers. 

Regiotoer

Jaarlijks wordt er voor raads- en collegeleden een Regiotoer Regio Foodvalley georganiseerd.
U vindt meer informatie via www.regiotour.nl.

Regiocommissie

De Regiocommissie bestaat uit twee raadsleden per gemeente. De Regiocommissie bespreekt regionale beleidsstukken en geeft een gezamenlijke reactie voor de behandeling in de raden. De Regiocommissie heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar adviseert aan de raden en het regiobestuur. De regiocommissieleden zijn de ambassadeurs voor de regio.

Wilt u de vergaderstukken van een specifiek agendapunt ontvangen, stuur dan een mail naar info@regiofoodvalley.nl.

Als u een vergadering van de Regiocommissie wil bijwonen, dan ontvangen wij uw verzoek graag één week voor de vergadering. U kunt hiervoor een mail sturen naar de secretaris van de Regiocommissie info@regiofoodvalley.nl.

Regiocommissie leden: