Samenwerkende Energieloketten

De gemeentelijke energieloketten vormen een baken voor energiebesparing binnen de gebouwde omgeving voor inwoners en bedrijven. In Regio Foodvalley werken we als gemeenten samen om kwaliteit, effectiviteit en efficiƫntie te borgen.

Dat doen we langs drie routes

  • Uitrol: bottom-up steunen en versterken, snelle opschaling
  • Ontzorging: dit aanbod kun je niet weigeren
  • Synergie: borging, onderwijs en werkgelegenheid

Wat doet jouw gemeente?

Wil je als inwoner of bedrijf weten wat jouw gemeente doet om je te ondersteunen, ga dan naar de duurzaamheidswebsite van jouw gemeente.
Bekijk hier de adressen per gemeente.

Meer over dit project