Green Deal H2-Wijken

Het Klimaatakkoord gaat uit van een gebouwde omgeving die in 2050 volledig aardgasvrij en CO2-arm is. Er zijn verschillende toekomstige duurzame warmtevoorzieningen mogelijk en daarom is het van belang dat alle opties nader onderzocht en uitgewerkt worden. Duurzame gassen als CO2-vrije waterstof en groen gas hebben de potentie om bij te dragen aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Met de Green Deal H2-Wijken willen de partners via pilots meer inzicht krijgen in het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving en in de randvoorwaarden.

Meer informatie over deze pilots en het onderzoek is te lezen op hun website: greendeals.nl/green-deals/green-deal-h2-wijken

Naar overzicht