Misverstand over kosten-baten verduurzaming woningen

Als je er zuiver naar kijkt, staan de kosten van verduurzaming los van de kosten van instandhouding van een woning. Uit berekeningen blijkt dat de meerkosten van verduurzaming in veruit de meeste gevallen opwegen tegen de baten, alleen al vanwege de lagere energiekosten.

  1. Maak onderscheid tussen kosten voor instandhouding en kosten voor verduurzaming
  2. Bepaal de zuivere meerkosten van verduurzaming
  3. Zet de meerkosten van verduurzaming af tegen de baten van energiebesparing
  4. Vertaal de kosten en baten naar woonlasten

Verder lezen

Naar overzicht