Kenniskring VvE's Online Uitwisselsessie 7 juli 15.30 – 17.00

We hebben dit keer 3 uitwisselthema’s:

Groen MJOP
Hans van Bezooijen en Remco de Vries zullen de nieuwste versie van hun groen MJOP tooling toelichten.

Trubbles in de VvE
Verduurzamen van je VvE is meestal een complexe uitdaging zijn en niet alleen op financieel, bouw of installatietechnisch vlak. Het kan zijn dat leden geen gehoor vinden bij het bestuur, of vice versa. Of één bewoner ligt compleet dwars. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Wat doe je bij escalaties? Kan de beheerder (als die er is) hierbij helpen? Helpt het inschakelen van een onafhankelijk procesbegeleider hierbij? Zet je mediation in?

Bestuur en beheer
Besteed je dit wel of niet uit? En waar loop je mogelijk tegenaan? Hoe ga je daar dan mee om? Dragen beheerders wel genoeg bij aan het stimuleren van verduurzaming? Zijn er in den lande al beheerders met een ideële / duurzame drive? Zoals b.v. BOEI zich inzet voor fraaie monumentenrenovaties.

Programma online sessie:
15.15               Inloop
15.30             Groen MJOP
16.00             Trubbles in de VvE
16.30             Bestuur en beheer
16.50             Afronding

Aanmelden graag via dit formulier.
Je ontvangt dan ook meteen de link naar de sessie.

Naar overzicht