Wat we doen

Hoe zijn we ontstaan

Begin 2019 kwamen de gemeenten uit de Foodvalley en de bij verduurzaming van VvE's betrokken professionals tot de conclusie dat de groeiende vraag vanuit VvE's beter ondersteund kon worden.
Sindsdien kunnen VvE's met hun vragen nu ook bij de gemeentelijke Energieloketten terecht.
Ook is toen deze Kenniskring Duurzame VvE’s Foodvalley geboren.

Wat is ons doel

Verduurzaming van en voor VvE's te helpen versnellen met minder kosten.

Hoe we dat willen bereiken

  • Door het organiseren van activiteiten voor uitwisselen van kennis en ervaring, casussen en praktijkproblemen.
  • VvE's voorzien van onafhankelijke informatie, duidelijkheid verschaffen over de energie- en warmtetransitie en handelingsperspectief bieden.
  • Kennis vastleggen en delen met elkaar op een centrale plek (via deze website).
  • Inspirerende koplopers en voorbeelden bijeenbrengen.
  • Elkaar weten te vinden en elkaars expertise in kunnen zetten.

Wie kunnen meedoen

De Kenniskring staat open voor VvE's, Gemeenten, Energieloketten, VvE procesbegeleiders, VvE beheerders, Bouwadviesbedrijven, Installateurs en EPA-W adviseurs uit deze regio.
Lidmaatschap is gratis.