Organisaties

Voor gemeenten en organisaties in onze regio bieden we hier een overzicht van regionale en landelijke informatie en ontwikkeling over duurzaamheidsthema's.

Neem voor concrete hulpvragen contact op met het energieloketin jouw gemeente.

Aan de slag met duurzaamheid

Verduurzaming gebouw

Duurzame mobiliteit

Energie en warmte

Circulair ondernemen

Subsidies en Financiering

Landelijk

Provinciaal

Verplichtingen, wetten en regels

  • Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.
    rvo.nl/energiebesparingsplicht.nl
Ga voor inzicht in techniek naar tools