Tools

Het is altijd prettig om het wiel niet zelf uit te hoeven vinden. De hier verzamelde tools staan iedereen ter beschikking, gebruik op eigen verantwoording en risico. Een aantal tools zijn door onszelf ontwikkeld. Suggesties en opmerkingen van harte welkom: energieloket@regiofoodvalley.nl

Tools specifiek voor VvE's, zie ook de Kenniskring VvE.

 

De beste websites voor inwoners om te beginnen zijn uiteraard: milieucentraal.nl& verbeterjehuis.nl

Cijfers over de energietransitie
Klimaatmonitor - cijfers en kengetallen rondom energietransitie op een rij
Energie in Nederland - totaalcijfers van energieproductie en uitstoot in Nederland in infographics
Energieopwek - live teller en hernieuwbare opwek per dag/maand/jaar
GEA monitor 2021 - hernieuwbare bronnen en CO2 reductie Gelderland
Waarstaatjegemeente - per gemeente verschillende onderwerpen vergelijken met landelijke gemiddeldes
Allecijfers.nl - CBS gegevens en statistieken van gemeenten, wijken en buurten
Startanalyse warmte - resultaten nationale kosten alternatieven aardgas per buurt en gemeente

Tools voor de energietransitie
Verbeter je huis - biedt bondig en kort overzicht van investeringen en besparingen
Digipepsis - platform met veel kengetallen van de meeste duurzame maatregelen
Pdok viewer - ruim 100 datasets en kaarten, van asbest tot drone no-fly zones
Bagviewer - gebouwgegevens opzoeken
ThermoGIS - kaarten met geothermisch potentieel
Wijkpaspoort.vng.nl - informatie over energielabels, verbruik en woonvoorraad.
Leefbaarometer.nl- de leefbaarheidscore voor wijken
CO2 emissiefactoren - biedt een overzicht en instrumenten m.b.t. CO2 emissies
De Gebouwde Omgeving - kaarten met informatie over energie en koppelkansen.
Wkotool - controle of bodemwarmte mag, berekening van de kosten en terugverdientijd

Deze korte overzichten geven inzicht in de basistechniek en overzicht van de stand van innovaties. Gebruik ze bijvoorbeeld om inwoners binnen een wijkaanpak of initiatief op gelijk kennisniveau te krijgen.

Door ons ontwikkelde overzichten:
Begrippenlijst (pdf, 141 KB)
Warmtebronnen
Biomassa (pdf, 622 KB)
Waterstof
Energieopslag
Warmte-Terug-Win (pdf, 300 KB)

Van elders:
bodemenergie & aardwarmte- algemene informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden van rvo

Subsidies:
Energiesubsidiewijzer
Overzicht regelingen verduurzamen woningen
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) met rekentool
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE

Leningen:
Energiebespaarlening
Stimuleringslening
Energiebespaarhypotheek

Elke gemeente kan extra ondersteuning in allerlei vormen aanbieden, zoals een gratis energie of warmtescan of korting daarop. Check dus ook de duurzaamheidswebsite van je gemeente.

Door ons ontwikkeld:
Spijtvrij je woning verduurzamen (pdf, 168 KB)
Offertevergelijker glas inkoopactie (xlsx, 13 KB)
Stappenplan Isolatie Inkoopactie (docx, 168 KB)
Energiemeter Actie (docx, 234 KB)
Energiemeter Actie Excel (xlsx, 14 KB)

Van elders:
5 strategie├źn voor van het gas af - infographic met per strategie benodigde stap
Veilige Energieopslag en -opwek dak collectief gebouw (pdf) - van ivf
Kwaliteitscriteria energieloketten bzk (pdf, 171 KB)
vveladen.nl voor een stappenplan om binnen een vve elektrisch laden te regelen. 
Checklist ori├źntatie aardwarmte - om te beginnen aan het gebruik van aardwarmte. Meer info op Geothermie.nl
5 tips voordat je jouw huis gaat isoleren
Voor Energieloketters: Routekaarten Na-Isolatie

Kijk voor wijkinitiatieven ook onder het kopje Wijkaanpak naar nuttige documenten.

Door ons ontwikkeld en naar eigen inzicht te gebruiken en aan te passen:
Voorbeeldbrieven (docx, 84 KB)
Antwoorden op bewonersvragen (docx, 85 KB)
Ambitiedocument wijk (docx, 75 KB)
Profiel energieambassadeur (docx, 74 KB)
Profiel energieopbouwer (docx, 76 KB)
Voorbeeldanalyse besparende maatregelen (docx, 393 KB)
Voorbeeldanalyse besparende maatregelen excel (xlsx, 45 KB)

Van elders:
Participatiecoalitie - routekaart voor bewonersinitiatieven
Wijkkompas- inspiratie, inzicht in stappen van de wijkaanpak
Programma Aardgasvrije Wijken - ondersteuningsprogramma voor gemeenten
Transitievisie Warmte in de praktijk - van NMF met voorbeelden en warmtewijzer

Kijk voor andere handige documenten ook onder het kopje Stappenplannen en Checklists.

Brandpreventie zonnepanelen

Monumenten verduurzamen:
Regels voor monumenten
Toolkit verduurzamen monumenten

Informeer ook bij jouw gemeente welke aanvullende regels eventueel gelden voor monumenten.