Inwoners & ondernemers

Wat merkt u als inwoner of ondernemer van de RES?

In het Klimaatakkoord staan maatregelen om in Nederland de CO2-uitstoot sterk te verminderen. In 2050 willen we energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Zo helpen we te voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt. Ook Regio Foodvalley werkt hieraan mee.

In onze regio zal net als in heel Nederland de komende jaren veel veranderen. We gaan fors meer duurzame energie opwekken. Dat gebeurt eerst met de nu bewezen technieken. Dus met wind- en zonne-energie. We moeten kiezen waar we ze kunnen plaatsen en waar het landschap kan en mag veranderen.

Meedoen en meedenken
Wilt u als inwoner of ondernemer meedoen en meedenken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Hieronder vindt u verwijzingen naar de gemeentelijke websites over energietransitie.


Zodra er bijeenkomsten in uw gemeente zijn, vermelden we die ook in de kalender.

Steeds meer informatie
De website wordt steeds bijgewerkt met alle informatie over de RES Foodvalley. Denk aan aankondiging van bijeenkomsten, momenten waarop u kan meepraten en verslagen van bijeenkomsten. Maar ook data waarop besluiten worden genomen bij de verschillende organisaties die meewerken aan de RES.

Raadpleging en burgerforum
De RES-stuurgroep zal in de komende maanden een raadpleging onder inwoners houden over wat zij belangrijk vinden bij de keuzes voor wind- of zonprojecten. Ook komt er een representatief burgerforum met twintig inwoners die direct betrokken worden in studies en afwegingen. Bekijk hier uitleg over de raadpleging en het burgerforum op Vimeo. Besloten is dat twee leden uit dit forum de nog open stoelen gaan innemen in het Stakeholdersoverleg. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.