Inwoners & ondernemers

Hoe kunt u meedenken en meedoen met de RES?

Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie. Ook Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Zo helpen we te voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt.

In onze regio zal net als in heel Nederland de komende jaren veel veranderen. We gaan fors meer duurzame energie opwekken. Dat gebeurt eerst met de nu bewezen technieken. Dus met wind- en zonne-energie. Het grootste gedeelte daarvan wordt gewonnen op zee. Omdat dat niet voldoende is, onderzoeken we ook alle mogelijkheden op land. We moeten kiezen waar we windmolens en zonnepanelen kunnen plaatsen en waar het landschap kan en mag veranderen. Lees meer hierover in de publieksversie van de RES 1.0 (pdf, 2.41 MB).
De RES 1.0 met alle bijlagen staat in de bibliotheek. Hier vindt u een antwoord op veelgestelde vragen.

Steeds meer informatie

De website wordt steeds bijgewerkt met alle informatie over de RES Foodvalley. Denk aan een kalender met aankondiging van bijeenkomsten, momenten waarop u kan meepraten en verslagen van bijeenkomsten. Maar ook data waarop besluiten worden genomen bij de verschillende organisaties die meewerken aan de RES.

Meedoen en meedenken

Wilt u als inwoner of ondernemer meedoen en meedenken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Hieronder vindt u verwijzingen naar de gemeentelijke websites over energietransitie.

Zodra er bijeenkomsten in uw gemeente zijn, vermelden we die ook in de kalender.

Burgerforum en online vragenlijst inwoners

Regio Foodvalley heeft bij het maken van de RES 1.0 gekozen voor een Burgerforum. Het was een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij deden kennis op, ondermeer door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkateliers waar kennis opgehaald en gedeeld werd. Twee leden van dit burgerforum deden mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werkten zij samen met alle andere partijen aan de allerbeste oplossingen voor de RES. Aan dit overleg deed ook een vertegenwoordiger van ‘JongRES’ mee.
Lees hier meer over het burgerforum en de online vragenlijst voor inwoners.