Uit Den Haag: brieven aan de Tweede Kamer

Hieronder is een selectie van relevante brieven aan de Tweede Kamer opgenomen. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar de website van de Tweede Kamer.

 • Debat over de klimaatplannen van de regering (23 februari 2022): Lees verder
 • Antwoorden op Kamervragen over RES 1.0 en wind op land-plannen (21 februari 2021): Lees verder
 • Antwoorden op Kamervragen over afstandsnormen windturbines (21 februari 2021): Lees verder
 • 2e Herziene convocatie Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (verplaatst naar 17 februari 2022): Lees verder en de position paper van IPO hiervoor.
 • Overzicht wetgeving voor klimaat (11-02-2022): Lees verder
 • Kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord onderdeel Klimaat en Energie (11-02-2022): Lees verder
 • Beantwoording Kamervragen over uitspraken RvS - Windpark IJsselwind en uitbreiding windpark Delfzijl (09-02-2022): Lees verder
 • Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet (08-02-2022): Lees verder
 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet (02-02-2022): Lees verder
 • Technische briefing Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over de mogelijke gezondheidseffecten van windmolens (02-02-2022; digitaal terugkijken): lees verder
 • Informatie over het nieuwe kabinet (10-01-2022): Lees verder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK (10-01-2021): Lees verder
 • Kamerbrief: Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050 (17-12-2021): Lees verder
 • Kamerbrief: Voortgang Regionale Energiestrategieën (RES'en) (9-12-2021): Lees verder
 • Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023 (2-12-2021: Lees verder
 • Antwoorden op Kamervragen over zonnepanelen op daken (22-11-2021): Lees verder
 • Brief voortgangsoverleg Klimaatakkoord aan informateurs (28-10-2021): Lees verder
 • Monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek (28-10-2021): Lees verder
 • Klimaatnota 2021: klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, extra stappen blijven nodig (28-10-2021): Lees verder
 • Kamerbrief over Veegbrief SDE++ (14-10-2021): Lees verder
 • Kamerbrief financiële participatie bij de opwek van hernieuwbare energie op land (1-09-2021): Lees verder
 • Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Energie (30-08-0221): Lees verder
 • Kamerbrief bij Monitor Wind op Land 2020 (14-07-2021): lees verder
 • Kamerbrief over de inzet van burgerfora rond klimaat- en energiebeleid (09-07-2021):
  lees verder
 • Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen (06-07-2021): lees verder
 • Kamerbrief over voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (05-07-2021):lees verder
 • Brief over continuering financiering RES-proces (08-06-2021): lees verder
 • Kamerbrief over de stand van zaken van het proces rond de Regionale Energiestrategieën (RES) (08-03-21): lees verder
 • Kamerbrief over continuering van het RES-proces (12-02-2021): lees verder
 • Van Parijs naar praktijk: 1,8 miljard euro nodig voor lokale uitvoering Klimaatakkoord (25-01-2021): lees verder