Betrokkenheid inwoners bij de RES en concrete projecten