RES 1.0 Regio Foodvalley

Alle gemeenten hebben in 2019 een startnotitie  (pdf, 1,63 MB) vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken.
De concept-RES uit oktober 2020 is verder uitgewerkt tot een volgende document: de Regionale Energiestrategie 1.0.

Hieronder vindt u de Regionale Energiestrategie 1.0 met bijbehorende documenten.

Toolbox bij de lancering RES 1.0
In de toolbox bij de RES 1.0 staan animaties, filmpjes, beeldmateriaal en informatie voor de Huis aan Huis bladen in Regio Foodvalley.

Verzamelde inspraakreacties op de RES 1.0
De RES 1.0 van Regio Foodvalley wordt vanaf 21 april 2021 besproken in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de het waterschap. De inspraakreacties die daarbij op de RES 1.0 zijn binnengekomen, worden door de organisaties zelf behandeld. De inspraakreacties kunnen een rol spelen bij de besluitvorming.
De inspraakreacties zijn hier in te zien.