RES 1.0 Regio Foodvalley

Alle gemeenten hebben in 2019 een startnotitie  (pdf, 1,63 MB) vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken.
De concept-RES uit oktober 2020 is verder uitgewerkt tot een volgende document: de Regionale Energiestrategie 1.0.

Hieronder vindt u de Regionale Energiestrategie 1.0 met bijbehorende documenten.

Toolbox bij de lancering RES 1.0
In de toolbox bij de RES 1.0 staan animaties, filmpjes, beeldmateriaal en informatie voor de Huis aan Huis bladen in Regio Foodvalley.