Netcongestie

Regio Foodvalley ligt in de provincies Gelderland en Utrecht. De regio ontving op 2 september 2021 via Liander de aankondiging dat de grenzen voor terugleveren van electriciteit in zicht zijn in onder meer Gelderland. Ditzelfde bericht kwam van Stedin op 12 oktober 2021 voor het terugleveren van elektriciteit op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie Utrecht. Concreet betekent dit voor nieuwe zon- en windinitiatieven - met een grootverbruik aansluiting - dat planning en afstemming nodig is en dat deze niet meer vanzelfsprekend aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Een grootverbruik aansluiting is groter dan 3 x 80 ampère. Dit vergelijkbaar met een bedrijfsdak met zo’n 200 zonnepanelen.
Aanvragen in Gelderland die voor 2 september zijn ingediend, zijn wel in behandeling genomen. Aanvragen in Utrecht die voor 12 oktober zijn ingediend, zijn wel behandeling genomen.

Lees meer in een bericht van de netbeheerders >>