GEA congres: Drukte op het elektriciteitsnet: de route naar oplossingen

Begin januari volgt meer informatie

Het gaat de goede kant op met de opwek van duurzame elektriciteit. Zeker, er is ook weerstand, maar de initiatieven en projecten voor de grootschalige opwekking van schone elektriciteit met zon en wind nemen toe. Tegelijk neemt de vraag naar elektriciteit sterk toe. Die ontwikkelingen laat een keerzijde zien: er ontstaan veel meer pieken en dalen in het aanbod en de vraag overtreft de capaciteit van het netwerk. Het netwerk is daar niet op ontworpen en raakt vol.
 
Dit vraagt om een lange termijnvisie op weg naar een toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast zijn er ook slimme en innovatieve oplossingen nodig voor dit moment. Wachten is geen optie. En zowel voor de korte- als de lange termijn hebben we elkaar als Gelderse partijen keihard nodig.
 
Niemand kan dit alleen. Daarom willen we op donderdag 10 februari met alle Gelderse partijen voor wie dit relevant is -van overheden tot ontwikkelaars- in gesprek. Niet om naar elkaar te wijzen maar om samen kansrijke gedragen oplossingen te bedenken. Daarmee kunnen we dan, onder andere in de Gelderse Energie InfraStructuur (GEIS), aan de slag.
 
De netbeheerders TenneT en Liander organiseren samen met de Provincie Gelderland dit congres in GEA-verband. Er is aandacht voor oorzaak en gevolg; we bespreken toekomstige scenario’s (de Systeemstudie voor 2030-2050) en; delen de mogelijkheden die er wél zijn voor afnemers en leveranciers.
 
Noteer daarom vast in uw agenda: 10 februari 2022, van 13.00 - 17.30 uur. 
 
Voor wie:

  • Alle partijen die te maken hebben (of kunnen krijgen) met beperkingen op het elektriciteitsnet: bedrijven, energiecoöperaties, ontwikkelaars, mobiliteitssector, grondeigenaren en overheden.
  • Lokale en regionale overheden (en zeker ook Raads- en Statenleden) die een rol spelen in de planning van ruimtelijke ordening, gebouwde omgeving (nieuwbouwwijken), industrie-/bedrijventerreinen of logistieke knooppunten.

Of het congres fysiek of online plaatsvindt is op dit moment nog niet bekend. Begin januari volgt meer informatie. Houd uw inbox, onze  website en social media kanalen in de gaten.