Atelier Koers bepalen


Inhoud: Gebiedsgericht leren, locaties uitwerken en issues expliciet maken.