Atelier Concretiseren

Exacte datum moet nog geprikt. Valt in week 2.

Verschillende gebiedsgerichte studies.