Naar RES 1.0

Regio Foodvalley heeft – net als 29 andere energieregio’s in Nederland - op 1 oktober 2020 de concept-Regionale Energiestrategie ingeleverd bij het rijk. Tot in het voorjaar van 2021 werken heel veel spelers in onze regio gezamenlijk dit concept verder uit tot een zogenaamde ‘RES 1.0’.

In onze startnotitie  (pdf, 1,63 MB) staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken. Inmiddels is er ook  een doorstartdocument (pdf, 3,07 MB). Dat beschrijft hoe we de concept-RES uitwerken tot de RES 1.0.

Overleggen

Voor de RES Foodvalley hebben we de volgende overleggen:

Planning

De RES 1.0 – die uiterlijk 1 juli 2021 moet zijn afgerond – wordt naar verwachting in mei en juni 2021 voorgelegd aan de acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, aan de Provinciale Staten van de twee provincies en aan de algemeen besturen van de waterschappen. Zij hebben in de regio het laatste woord over de RES 1.0.

Download hier de tijdlijn die laat zien hoe we van concept-RES via Burgerforum en online vragenlijst, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 gaan en welke stappen daarna volgen (pdf, 384 KB).