Naar RES 1.0

Regio Foodvalley werkt – net als 29 andere energieregio’s in Nederland - aan de Regionale Energiestrategie. Hoe de regio dat doet, staat in de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0 Regio Foodvalley. Vanaf 21 april 2021 besluiten de overheden over de RES 1.0.

Overleggen

Voor de RES Foodvalley hebben we de volgende overleggen:

Planning

De RES 1.0 – die uiterlijk 1 juli 2021 moet zijn afgerond – is in april 2021 voorgelegd aan de acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, aan de Provinciale Staten van de twee provincies en aan de algemeen besturen van de waterschappen. Zij hebben in de regio het laatste woord over de RES 1.0.

Download hier de tijdlijn die laat zien hoe we van concept-RES via Burgerforum en online vragenlijst, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 gaan en welke stappen daarna volgen (pdf, 449 KB).