RES 1.0 & RES 2.0

Regio Foodvalley werkt – net als 29 andere energieregio’s in Nederland - aan de Regionale Energiestrategie. Hoe de regio dat doet, staat in de Regionale Energiestrategie: de RES 1.0 Regio Foodvalley. Tussen 21 april 2021 en 5 juli 2021 stelden alle overheden de RES 1.0 vast. Daarbij heeft een aantal partijen suggesties en wijzigingen voorgesteld.

De RES 1.0 wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De plannen van alle 30 regio’s worden nu door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend. PBL komt eind dit jaar met hun advies en berekening. Dan wordt duidelijk of de afspraken uit het Klimaatakkoord – namelijk dat alle 30 regio’s samen 35 TWh opwekken - haalbaar zijn.

Overleggen

Voor de RES 1.0 Foodvalley hadden we de volgende overleggen:

Vervolgstappen naar RES 2.0

Alle partijen zetten samen de schouders eronder om de RES 1.0 ook samen uit te voeren. Daarvoor wordt een uitvoerings- en samenwerkingsprogramma gemaakt. Voor de suggesties en wijzigingen die voor de hele regio van belang zijn, werken alle partijen die te zijner tijd uit in een aangepaste RES 2.0. Deze RES 2.0 moet 1 juli 2023 gereed zijn. Alle partijen in Regio Foodvalley blijven doorzoeken naar mogelijkheden om 1.0 TWh op te wekken in 2030.

Planning