Burgerforum & online vragenlijst inwoners

We wilden inwoners in de hele regio betrekken bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie. Want energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. Individuele inwoners zijn vaak niet georganiseerd, zoals bijv. maatschappelijke partijen of marktpartijen dat vaak wel zijn. Het belang van inwoners is één van de belangen om óók nadrukkelijk rekening mee te houden.

Daarom koos Regio Foodvalley voor een Burgerforum. Het is een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op, ondermeer door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Twee leden van dit burgerforum doen mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan de allerbeste oplossingen voor de RES. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.

Het Burgerforum adviseert dit overleg vanuit het belang van de inwoners uit de regio. Dus niet namens zichzelf.

Daarom vroeg Regio Foodvalley met een online vragenlijst de mening van inwoners en ondernemers. Wat vinden zij belangrijk bij het duurzaam opwekken van energie in de regio? Invullen van de vragenlijst kon van 8 december tot en met 10 januari 2021.
Het Burgerforum gebruikt de resultaten van deze uitvraag om een advies op te stellen.

Lees hier alle stukken over het burgerforum en de online vragenlijst onder inwoners. Je vindt er ook veelgestelde vragen en antwoorden.