Adhesieverklaring maatschappelijke organisaties bij RES 1.0

De 12 private en semi-publieke partijen - de netbeheerders, de ondernemers, energiecoöperaties, LTO, natuur en milieufederaties, woningbouwcoöperaties en jongeren - die deelnemen aan de Stakeholdertafel, ondertekenden op 3 mei 2021 een adhesieverklaring. Deze verklaring is de formele ondersteuning voor de RES 1.0 door deze vertegenwoordigers uit het gezamenlijk Stakeholderoverleg.

De LTO heeft bij de ondertekening een voorbehoud aangebracht. Dit wordt verder uitgewerkt in een werkgroep restgronden zie informatie daarover in de nieuwsbrief van 17 mei 2021

U vindt hier de adhesieverklaring (pdf, 154 KB).