Besluitvorming over RES 1.0

Vanaf 21 april 2021 besluiten de overheden over de RES 1.0: alle gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe. Ingediende moties en amendementen zijn op resfoodvalley.nl opgenomen.

De gemeenten Barneveld, Ede en Rhenen en de provincie Gelderland hebben inmiddels de RES 1.0 vastgesteld.
Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen besluiten later deze maand. Waterschap Vallei en Veluwe behandelt de RES 1.0 in hun Algemeen Bestuur van 5 juli 2021. In Utrecht staat besluitvorming gepland in Provinciale Staten van 7 juli 2021.

De aangenomen moties en amendementen bij de behandeling van de RES 1.0 zijn in de bibliotheek opgenomen.

Lokale webinars

Om zoveel mogelijk belangstellenden: raadsleden, ondernemers en inwoners te informeren, organiseerden afzonderlijke gemeenten ook webinars over de Regionale Energiestrategie 1.0. Hieronder zijn deze webinars terug te kijken.