Bestuurlijk trekker van de Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley treedt af

Gisterennacht heeft de gemeenteraad van Renswoude de Regionale Energie Strategie vastgesteld en het gezamenlijke bod om 0,75 TWh aan duurzame energie op te wekken onderschreven en besloten de samenwerking met stakeholders voor te zetten en uit te werken tot concrete afspraken, met aandacht voor innovatieve en kleinschalige oplossingen.

De gemeenteraad heeft ook een amendement aangenomen waarmee zij de inbreng aan het opwekken van duurzame energie door de gemeente Renswoude verlaagt van 0,049 TWh naar 0,020 TWh. De raad geeft in het amendement verder aan een duurzaamheidsladder te hanteren met:

  1. Zoveel mogelijk zon op dak, agrarische en bedrijfsdaken;
  2. zon op restgronden, zoals het zonnelint langs de A12/A30 en
  3. kleine windmolens in het buitengebied waarbij de maximale hoogte onderwerp van nader onderzoek kan zijn.

Ook schrapt de raad de zoeklocaties voor wind op de Emminkhuizerberg.

Dit was voor portefeuillehouder Sander van ‘t Foort aanleiding om terug te treden als wethouder van de gemeente Renswoude. “Met deze beslissing van de Renswoudse raad is mijn positie als regionaal trekker van de RES mijn inziens niet meer geloofwaardig. Ik vind het ontzettend jammer dat er juist in mijn eigen gemeente onvoldoende draagvlak is voor het RES bod van Renswoude. Ik heb de overtuiging dat duurzame energie ontzettend nodig is voor de toekomst. Juist ons voorstel aan de raad gaf mijn inziens een goede invulling aan de opgave waar we als Renswoude en haar regio voor staan.”

Doordat met dit amendement volgens de ChristenUnie de beloften uit het coalitieakkoord om in 2035 energieneutraal te worden niet haalbaar meer zijn, stapt zij uit de coalitie.

De raad van Renswoude heeft zoals gezegd, net als alle andere gemeenten, de RES vastgesteld en ingestemd om een bod van 0,75 TWh duurzame energie op te wekken en de strategie verder uit te werken. In de RES staan voor 0,964 TWh aan opties om dit mogelijk te maken. Met het verminderen van de opties met 0,029 TWh, blijven er ruim voldoende opties over het bod gestalte te geven. In de gehele regio vraagt dit allereerst om intensief overleg met inwoners, zorgvuldige inpassing in de ruimte en de beschikbare netcapaciteit en biedt dit kansen, zoals extra werkgelegenheid.

De bestuurders in de stuurgroep en alle overige stakeholders betreuren het vertrekken van haar bestuurlijk trekker zeer. Hij was de initiator achter de unieke samenwerking met stakeholders op basis van wederzijdse belangen – mutual gains approach - en heeft leiding gegeven om dit slagvaardig vorm te geven en concreet uit te werken. Persoonlijk was hij diep overtuigd van de noodzaak om het klimaatvraagstuk voortvarend en met menselijke maat aan te pakken. Wij bouwen verder op de fundamenten die hij mede gelegd heeft.