‘De wereld houdt niet op bij jouw gemeentegrens’

uit de praktijk van gemeente Veenendaal

Je kiest in je lokale energieplannen bewust voor besparing en zon op dak, niet voor windmolens. Hoe leg je het dan aan je inwoners uit als buurgemeenten in de RES zoekgebieden voor wind aanwijzen vlak langs jouw gemeentegrens? De gemeente Veenendaal (RES Foodvalley) deelt haar ervaringen.

Al in 2017 startte Veenendaal het Programma Energieneutraal met als doel op termijn als gemeente evenveel energie op te wekken als te gebruiken. ‘Daar konden we met de RES prima bij aanhaken’, vertelt programmamanager Anne Westhoff. ‘Bovendien waren we al gewend om in Foodvalley regionaal samen te werken. Ook dat was dus niet nieuw voor ons. Omdat wij in Veenendaal al langer bezig waren met energietransitie konden we in de RES zelfs een voorlopersrol vervullen, zeker als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven.’ Dat gold ook op het gebied van communicatie en participatie, vult communicatieadviseur Antoinette Kooistra aan. ‘Wij hadden rond energietransitie en besparing al verschillende goedwerkende communicatiemiddelen om doelgroepen als inwoners en bedrijven te bereiken. Bijvoorbeeld onze website en de gemeentepagina in de lokale krant. Energietransitie was dus ook voor onze inwoners niet ineens iets geheel nieuws.’

Lees verder op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.