Gezamenlijk overzicht op de effecten van Klimaatbeleid

Klimaatbeleid is niet alleen gunstig voor het klimaat, maar heeft ook een positief effect op onze gezondheid en veiligheid. Dat is de belangrijkste uitkomst van drie rapporten die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opgesteld in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De klimaatverandering is nu al merkbaar in Nederland. Effecten zoals stijgende temperatuur en zeespiegelstijging nemen de komende decennia verder toe. Dankzij het mondiale klimaatbeleid zal deze toename kleiner zijn en blijven de gezondheids- en veiligheidseffecten beperkter van schaal.

Lees verder op de website van het RIVM. Daar kun je de rapporten ook downloaden.

Het RIVM reikt ook mogelijkheden aan om de negatieve effecten te verkleinen. Bijvoorbeeld om geluid van windturbines of de uitstoot van biomassa-installaties en houtkachels te beperken. 

Lees bij Vraag & Antwoord in de bibliotheek ook over gezondheidseffecten als gevolg van geluid.