Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie

NPRES heeft in samenwerking met JongRES een landelijk onderzoek onder jongeren laten uitvoeren naar hun mening over duurzame energie. De regionale resultaten zijn bekend gemaakt. Jongeren (12-30 jaar) in Regio Foodvalley vinden het positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt.

Het doel van het onderzoek was te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie. Maar ook hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden: bij de energietransitie en bij het zoeken naar plekken voor zonne- en windenergie in de RES’en.

De landelijke resultaten laten zien dat twee derde van de jongeren positief is over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windmolens en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving. En, jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school.

Onze JongRES vertegenwoordiger, Henry Lootens, was nauw betrokken bij het onderzoek. Ruim 270 jongeren in de Regio Foodvalley hebben hun stem laten horen. In vergelijking met landelijke resultaten, staan zij iets minder positief tegenover het bijplaatsen van windmolens en zonnepanelen op daken/ zonnepaneelvelden. 43% van de jongeren vindt dit (heel erg) goed. Op de vraag of ze mee willen denken over plannen voor duurzame energie in hun eigen woonplaats geeft 42% aan hun mening over de plannen te willen geven/ betrokken willen worden bij het maken van de plannen. 64% van de jongeren voelt zich (deel) verantwoordelijk om mee te denken over de toekomst van energie. 

Hiermee hebben jongeren in Regio Foodvalley duidelijk hun stem laten horen, aangegeven de energietransitie te steunen én actief betrokken willen worden bij de energietransitie in hun omgeving. 

Download hieronder de resultaten van het onderzoek