Mening inwoners gevraagd!

Over duurzaam opwekken energie in Regio Foodvalley: waar en hoe?

Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken veel partijen samen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie. Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies over dit regioplan. Dat doen zij vanuit wat inwoners in de regio belangrijk vinden. Daarom roept Regio Foodvalley inwoners en ondernemers op om hierover hun mening te geven. Van 8 december tot en met 10 januari 2021 kan iedereen in de regio van 16 jaar en ouder een vragenlijst invullen. Meedoen kan via resfoodvalley.nl

Samen werken aan een energieneutrale regio

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel duurzame energie opwekken als gebruiken. De Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley is de eerste flinke stap daarnaartoe. Omdat energie opwekken niet ophoudt bij de gemeentegrens, werken hier veel partijen aan samen: acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen, vele belanghebbenden én inwoners.

Mening inwoners is belangrijk

In Regio Foodvalley willen we een schone wereld voor ons en onze kinderen. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Want waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar?
Om het belang van inwoners uit de regio bij het beantwoorden van die vragen in te brengen, is er een burgerforum gevormd. Het is een diverse groep van 20 mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden. Twee leden van dit burgerforum doen mee aan het overleg met alle wethouders, vertegenwoordigers van andere overheden en andere belangenpartijen. Alle partijen werken in dit overleg aan de allerbeste oplossingen voor de Regionale Energiestrategie. Het Burgerforum adviseert hier vanuit het belang van de inwoners uit de regio. Dus niet namens zichzelf. Daarom vragen we inwoners en ondernemers in Regio Foodvalley wat zij belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie in de regio. Het Burgerforum gebruikt de resultaten om een advies op te stellen.

Hoe werkt de online vragenlijst onder inwoners?

In de online vragenlijst staan vijf mogelijkheden om een flinke stap te maken naar een energieneutrale regio. De mogelijkheden zijn niet écht. Het zijn géén concrete plannen van de gemeenten. Het zijn keuzes die deelnemers misschien heel goed of helemaal niét goed vinden Van de mening van deelnemers kan veel geleerd worden; wat vinden zij belangrijk of juist niet?
Deelnemers hoeven géén energiespecialist te zijn. Het is juist belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden meedoen. Er is een helpdesk om deelnemers te helpen met invullen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 16 jaar en ouder. Meer informatie en meedoen kan via de website resfoodvalley.nl.

Voor het maken van de vragenlijst en het verwerken van de resultaten heeft Regio Foodvalley onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).