Regionale Energiestrategieën: wat, wie en hoe?

Om de energiedoelen te halen, hebben inwoners, organisaties en overheden elkaar nodig. Daarom worden zij op verschillende manieren en momenten betrokken. Bij de verkenning in de concept-RES’en hebben gemeenten en provincie, waterschappen, energiecoöperaties, netbeheerder Stedin, maar bijvoorbeeld ook werkgevers- en recreatieorganisaties meegewerkt. Deze brengen input mee vanuit hun achterban. Veel gemeenten hebben daarvoor ook hun inwoners geraadpleegd.

Jetteke Boekschoten, beleidsmedewerker milieu bij de gemeente Rhenen vertelt hoe ze dit daar hebben aangepakt. “We hebben inwoners in meerdere stappen betrokken. Eind vorig jaar zijn we gestart met voorlichting over de Regionale Energiestrategie. Vervolgens hebben we begin dit jaar ons inwonerpanel via een online enquête algemene vragen gesteld over het duurzaam opwekken van energie. De resultaten hiervan heeft onze wethouder duurzaamheid, Jolanda de Heer – Verheij, gebruikt tijdens zogenaamde onderhandelingsoverleggen op weg naar de concept-RES.

Lees verder op energiewerkplaatsutrecht.nl