Scherpenzeel zoekt naar mogelijkheden opwek groene energie

Ook in de toekomst hebben inwoners en ondernemers in Scherpenzeel elektriciteit nodig en waarschijnlijk gaat deze vraag zelfs stijgen. Daarom gaat ook Scherpenzeel op zoek naar mogelijkheden om energie op te wekken uit wind en zon. Hoe, dat staat beschreven in de Energievisie Scherpenzeel. Die wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad van Scherpenzeel. 
 
In de Energievisie wordt voorgesteld de mogelijkheden en kansen te onderzoeken voor het plaatsen van twee grotere windturbines (in totaal 6-10 MW). En naast de voorgestelde zonnedaken en zon boven parkeerterreinen wordt ook voorgesteld te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor 20 ha aan zonnevelden. 
 
Voor de Energievisie is ook onderzoek gedaan naar de energieopbrengst van zonnepanelen op daken. Dit is nodig en wordt ook in de toekomst verder gestimuleerd. Maar ook met het volleggen van alle geschikte daken, bedrijfspanden en het overkappen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, is deze opwek niet voldoende om aan de stijgende energievraag in de gemeente te voldoen. 

De Energievisie gaat nadrukkelijk uit van de zoektocht naar mogelijkheden tot duurzame energieopwek, op initiatief van inwoners of co√∂peraties, in samenspraak met omwonenden en met opbrengst voor de eigen samenleving. 
 
De Energievisie Scherpenzeel wordt op 28 januari besproken door de gemeenteraad in de (digitale) opinieronde. Inwoners krijgen dan gelegenheid om in te spreken. Aanmelden kan via griffie@scherpenzeel.nl Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de Energievisie tijdens de vergadering op 11 februari.

Meer leest u op de website van de gemeente Scherpenzeel.

Heeft u zelf nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl.