Tweede verdiepende sessie ‘Nijkerk Energie Neutraal’

Op maandag 13 januari vond de tweede verdiepende sessie ‘Nijkerk Energie Neutraal’ plaats. Deze bijeenkomst werd bezocht door circa 110 mensen, waaronder veel inwoners, IVN, LTO, en raadsleden. Hieronder een beknopt verslag van de gemeente Nijkerk.

De avond werd ingeleid door wethouder Dijksterhuis, die terugblikte op de vorige bijeenkomst en vertelde over de ontwikkelingen die de komende tijd gaan plaatsvinden. De drie belangrijkste thema’s zijn momenteel: energiebesparing tot 50%, aardgasvrije wijken, en duurzame opwek. Daarnaast is er onder andere ook aandacht voor mobiliteit, duurzaam bouwen, circulaire economie en energie-armoede.

Voor duurzame opwek worden documenten geschreven: een concept RES, een lokaal zonnekader en een inventarisatie van braakliggende gronden. De energiebesparing moet in 2050 gerealiseerd zijn. Deze klus moeten inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar klaren. De gemeente is aan het verkennen op welke wijze de energietransitie naar aardgasvrije wijken kan plaatsvinden.
Uit de gesprekken in de zaal komt naar voren dat voor duurzame opwek alle geschikte daken (zowel particulier als bedrijf) moeten worden benut. Kostbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk worden ontzien. Bovendien worden de braakliggende terreinen zoveel mogelijk benut. En de voorkeur ligt bij wind boven zon op land.

Wethouder Dijksterhuis is blij met de opkomst, de mooie gesprekken en de veelheid van ideeën rondom energiebesparing. Hij voelt zich uitgedaagd om breed te kijken en aan de verschillende knoppen te draaien, ook bij inwoners en bedrijven. Het is daarbij belangrijk dat er mensen zijn die energie-ambassadeur zijn voor de eigen omgeving. Zij houden de gemeente scherp, zodat we met zijn allen in deze opgave kunnen slagen.

De volgende brede bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 maart. De gemeente nodigt iedereen die aanwezig is geweest weer persoonlijk uit. Daarnaast komt de uitnodiging weer in de krant te staan en wordt deze via social media gedeeld.

Maandag 10 februari is er een verdiepende sessie met  25 genodigden. Dat zijn vertegenwoordigers van oa  landbouw- en natuurorganisaties, bedrijvenkring, de provincie, de Nijkerks zon-cooperatie, enz. Thema’s tijdens deze bijeenkomst zijn: zon op dak, zon in stedelijk weefsel (braakliggende terreinen enz) en (financiële) participatie.