Webinar over netcapaciteit

Woensdag 10 maart 2021 verzorgden Liander en Stedin een online Webinar over netimpact. De ongekend forse groei de komende decennia vraagt enorme inspanningen, heeft impact en kost veel tijd. Waarmee dit een belangrijk thema is bij de beoordeling én realisatie van de RES 1.0.
Jori Corbié, Jack van der Pers (Liander) en Roland Vink (Stedin) gaven uitleg over de werking van het energienet, de aanleg van kabels, de aanlegverplichting van netbeheerders en de maatschappelijke kosten die daarbij komen kijken en wat nodig is van gemeenten en provincies om slagvaardig te realiseren.

Richting RES 1.0 zijn de netbeheerders intensief betrokken geweest bij het stakeholderproces o.a. bij de werkateliers. Zij denken proactief mee over de planbaarheid, maakbaarheid en haalbaarheid van de energiestrategie. Hoe zorgen we dat de energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 tijdig worden behaald? Zijn de zoeklocaties voor wind- en zonne-energie te realiseren voor 2030? Hoe passen we de juiste verhouding wind- en zonne-energie in, om grote maatschappelijke kosten te voorkomen?

De opname van het webinar kunt u hier terugkijken