Webinarreeks verduurzaming industrie door elektrificatie: de e-boiler

Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zo kan de industrie verduurzaming realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tijdens deze webinarreeks leert u meer over elektrificatie, zodat u kunt schatten of het voor uw bedrijf interessant is.

Dankzij de uitbreiding van de SDE++-regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel vragen en onzekerheden ten aanzien van de businesscase. Daarom gaat deze webinarreeks uitgebreid in op 4 of 5 technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf.

Lees hier meer over data en aanmelden