Wanneer een RES?

Deze concept-RES is een tussenproduct. Komende periode gaan alle partijen besluiten over de concept-RES. Na de zomer van 2020 worden in elke gemeente de gesprekken met u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partij intensiever. Het gaat dan steeds meer over concrete zoekgebieden.

We bieden de concept-RES op 1 oktober aan, aan het Nationaal Programma RES. De deadline voor het versturen van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES is verplaatst naar 1 oktober 2020. Het PBL analyseert de concept-RES vanaf 1 oktober op kwantiteit en kwaliteit.
Na het indienen van de concept-RES is er tot 1 juli 2021 de tijd om de RES 1.0 definitief te maken, inclusief vaststelling door de acht gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbestuur.

Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

Bekijk hier de animatie "Wanneer een Regionale Energiestrategie?".
Download hier de Tijdlijn van concept-RES, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 en verder. (pdf, 370 KB)