Wanneer een RES?

De concept-RES moet in juni 2020 klaar zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt onafhankelijke analyses. Zij legt alle concept RES’en naast elkaar en rekenen ze door. De regio kan die analyses gebruiken voor het concreter maken van de concept-RES. Dat wordt de RES 1.0.  De RES 1.0 moet in maart 2021 vastgesteld zijn door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Planning landelijk

Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

Bekijk hier de animatie "Wanneer een Regionale Energiestrategie?".
Download hier de Tijdlijn van concept-RES, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 en verder. (pdf, 481 KB)