Wanneer een RES?

De concept-RES van Regio Foodvalley is besproken in de gemeenteraden, de twee Provinciale Staten het algemeen bestuur van de twee waterschappen. De reacties die daaruit op de concept-RES zijn binnengekomen worden verwerkt in de RES 1.0. In grote lijnen werkt de regio bij het maken van de RES 1.0 net zoals bij de concept-RES, onder andere door gezamenlijk te besluiten in het ‘Stakeholdersoverleg’. In het Stakeholderoverleg worden de belangen van de deelnemers besproken en tegen elkaar afgewogen. Ook andere deelnemers uit dit overleg hebben hun reacties gegeven voor de uitwerking naar de RES 1.0.

De RES 1.0 is voorgelegd aan de acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, aan de Provinciale Staten van de twee provincies en aan de algemeen besturen van de waterschappen. Zij hebben in de regio het laatste woord over de RES 1.0. Zij stelden de RES 1.0 vast. Dat gebeurde in de periode 21 april tot en met 5 juli 2021. Daarbij heeft een aantal partijen suggesties en wijzigingen voorgesteld.

Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

Bekijk hier de animatie "Wanneer een Regionale Energiestrategie?".
Download hier de Tijdlijn van Burgerforum en Raadpleging, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 en verder (pdf, 449 KB).