Over ons

Slim, duurzaam en gezond. Dat zijn de kernwaarden van het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley en als werkgever kun je daar een groot aandeel in hebben. 

Waarom?

Met het mobiliteitsconvenant willen we alles wat er in de regio is aan infrastructuur en vervoersmogelijkheden beter benutten. Dit doen we door afspraken te maken over: anders reizen dan met de auto, minder vaak reizen en buiten de spits reizen. Maar ook door ervaringen en plannen te delen.

Zeven doelen van het convenant

 1. Meer andere mobiliteit dan de auto.
 2. Betere bereikbaarheid door bestaande auto-infrastructuur optimaal te benutten.
 3. Benutten van mogelijkheden voor schoon vervoer.
 4. Verminderen van CO₂-uitstoot.
 5. Optimaal gebruik van de mobiliteitsmix.
 6. Meer samenwerking tussen werkgevers.
 7. Betere kennisdeling over mogelijkheden om duurzaam reisgedrag te stimuleren.
Regio Foodvalley mobiliteit

Gezamenlijke inzet

Provincie Gelderland, provincie Utrecht, Regio Foodvalley en diverse werkgevers ondertekenden op 30 september 2019 het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit bij hun medewerkers. Regiogemeenten zetten daarnaast in op kennisdeling.

Twee zaken staan centraal voor de werkgevers:

 • duurzame reisopties bekend maken onder werknemers;
 • inventariseren waar drempels zijn en die zo mogelijk wegnemen.

Met het opstellen van een overkoepelend mobiliteitsplan voor hun medewerkers, borgen werkgevers hun mobiliteitsbeleid. Met regelingen, voorzieningen (zoals deelfietsen, fietsenstallingen en poolauto's) en gedragsinterventies geven werkgevers hun mobiliteitsbeleid handen en voeten.

Vormen van duurzame mobiliteit die werkgever bijvoorbeeld kunnen stimuleren:

 1. Thuiswerken
 2. Deelmobiliteit
 3. Carsharing
 4. Fietsen of e-bikes
 5. Verbeteren openbaar vervoer
 6. Laadpalen plaatsen
 7. Multimodale oplossingen

Deelnemende partijen maken hier op verschillende manieren werk van. Met verschillende partners. Naast reiskostenregelingen en voorzieningen zoals laadpalen zetten werkgevers ook in op gedragsinterventies en communicatie over gezond woon-werkverkeer. 

Bekijk het mobiliteitsconvenant (pdf, 2 MB)

Ook aansluiten?

Nieuwe organisaties en partijen zijn altijd welkom! Wil je je aansluiten bij het mobiliteitsconvenant of bij een project?

Neem contact met ons op

Partner worden?

Als deelnemer profiteer je van de ervaring en kennis van andere werkgevers. Kijk wat andere partijen al doen en wat de voordelen voor jou kunnen zijn. 

Naar partners